Numerologie totality

241 lidí - popraveno. Mezi nimi jedna žena, Milada Horáková popravena 27. června 1950

8000 lidí - zemřelo ve vězeních, lágrech, v hutích, v dolech...

600 lidí - nepřežilo výslechy

500 lidí - zastřeleno na hranicích

88 lidí - zemřelo v elektrických drátěných zátarasech na státní hranici v letech 1952 - 1965

5 lidí - zemřelo při protestních akcích k prvnímu výročí sovětské okupace v roce 1969

250 tisíc lidí - odsouzeno a vězněno

70 tisíc lidí - skončilo bez soudu v táborech nucených prací

60 tisíc lidí - bylo tzv. Pétépáků (Pomocný technický prapor)

Neexistuje evidence statisíců rodičů, manželek, manželů a dětí zatčených a vězněných lidí, kteří se vyrovnávali nejen s odloučením blízkého člověka, ale s dalším pronásledováním či se ztrátou majetku. Nikdo neví, kolik z nich utrpení napřežilo.

400 tisíc lidí - odešlo nebo muselo odejít ze země

Tisíce lidí - trpělo ztrátou příbuzných a blízkých lidí

Tisíce lidí - nesmělo studovat a vykonávat svoji profesi

Miliony lidí - mělo strach

převzato ze stránek: http://totalita.cz/

Seznamy StB a SNB

na této adrese naleznete zdarma ke stažení seznamy STB a SNB které vydalo Ministerstvo Vnitra:
http://slunecnice.cz/product/Seznamy-Stb-SNB/

friends
internetsystem